Pěkné-Bydlení.cz

Internetový magazín o bydlení plný inspirace

Výhody domácí FV elektrárny a dotace

Solární energie patří mezi obnovitelné zdroje. Provoz vlastního fotovoltaického zařízení má proto celou řadu předností.

Fotovoltaika se vyplatí, a to i díky dotacím

 V domácnostech je možné využívat solární ohřev vody, případně mohou fotovoltaické články sloužit i pro výrobu elektřiny.

Zásadní výhodou jsou především nízké provozní náklady. Z pohledu vyšší vstupní investice se tato přednost poněkud stírá. Musíme však dbát v potaz, že návratnost investice je prakticky jistá, a to během cca 10 až 15 let.

V rámci programu Nová zelená úsporám je současně možné získat na fotovoltaiku dotaci. Dotační program nezastavila ani pandemie koronaviru, zájem o solární energii mezi Čechy stále vzrůstá, jen loni v meziročním srovnání přibylo dvakrát více instalovaného výkonu.

Na fotovoltaické solární systémy si mohou soukromé osoby požádat o podporu maximálně ve výši 35 000 až 150 000 Kč.

Nejvyšší dotaci na fotovoltaiku může získat ten, kdo si pořídí systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1. Případně i ti majitelé nemovitostí, kteří si nechají nainstalovat fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem.

Solární systémy jsou ekologikćké a mají dlouhou životnost

 Fotovoltaika má kromě finanční úspory i pochopitelně významnou přednost v ekologii. Použití této technologie snižuje množství znečišťujících látek a emisí skleníkových plynů o 90 % ve srovnání s klasickými technologiemi na principu fosilních paliv.

Panely nejsou nikterak poruchové nebo náchylné k poškození. Dodavatelé garantují na svoje produkty navíc několikaleté záruky. Během provozu nemusíte dělat nic víc než několikrát do roka panely očistit v rámci servisní prohlídky.

Životnost panelu se pak v celkovém souhrnu odhaduje až na 50 let s tím, že plnohodnotnou funkčnost můžete očekávat cca 15 až 20 let. Vlastní solární elektrárna na klíč se proto jednoznačně moderním domácnostem vyplatí.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*