Pěkné-Bydlení.cz

Internetový magazín o bydlení plný inspirace

Sanace může být řešením pro vlhké zdivo. Jak se provádí a co je její podstatou?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co znamená sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva představuje komplexní soubor různých technik. Ty spolu úzce souvisí. Dohromady by tento postup měl napomoci k eliminování vlhkosti.

Metody sanace se dělí obecně na dvě dominantní kategorie, a to na přímé a nepřímé. Mezi sanační a hydroizolační obvykle užívané technologie obvykle patří:

  • narážení nerezových plechů
  • podřezání zdiva řetězovou pilou
  • podřezání zdiva diamantovým lanem
  • chemické injektáže
  • aktivní elektroosmóza
  • měření vlhkosti zdiva přístrojem moist se softwarovým zpracováním získaných dat
  • hydroizolace spodní stavby (PVC)

Jak vybrat vhodnou metodu

Lze říci, že univerzální metoda k plnohodnotnému odvlhčení zdiva prakticky neexistuje, vždy se musí volit kombinace vhodných postupů.

Každá z metod zároveň má své výhody a nevýhody. Například chemická injektáž je známa pro svou jednoduchou aplikaci a maximální šetrnost vůči stavebním konstrukcím. Využitím neriskujeme narušení statiky objektu.

Aktivní elektroosmóza je naproti tomu založena na elektrofyzikálním principu za využití elektromagnetického pole. Pohyb kapaliny ve zdivu je, jednoduše řečeno, usměrněn elektrickým proudem. Jde o moderní postup, který je vhodný pro všechny druhy materiálů.

Účinnou technikou mechanické izolace zdiva je taktéž podřezání zdiva řetězovou pilou, podřezání zdiva diamantovým lanem a vrážení nerezových desek. Podřezávání zdiva obecně využívá fyzikální cestu pro vytvoření bariéry před vzlínající vlhkostí.

Jaké jsou výhody sanace zdiva

Správná aplikace výše uvedených postupů ve výsledku vede k žádoucímu efektu v podobě omezení rozvoje plísní, eventuálně k možnému rozpadu zdiva, což může ve výsledku vést až k fatální destrukci samotné stavby. Nadměrná vlhkost zdiva způsobuje také zhoršení jeho tepelně izolačních vlastností a vede k hnilobě dřevěných prvků.

Samostatnou kapitolu představuje efekt, který vlhkost má na objekt v jeho interiéru. Nadměrná vlhkost je patrná i uvnitř. Vytváří se zde nepříznivé mikroklima, které má negativní dopad na lidské zdraví. V krajním případě to může vést až k vypuknutí zdravotních obtíží, jako jsou alergie, dýchací potíže, kloubní onemocnění a jiné chronické choroby.

Vzhledem k nutnosti komplexního přístupu musí ustanovení konkrétních opatření předcházet zevrubný průzkum stavby. Je totiž nutné vyhledat příčinu zvýšení vlhkosti. Zároveň je však potřeba vyhodnotit i obsah solí a stupeň nasycení zdiva vodou. Mimo to je také nezbytné posoudit soudržnost povrchových vrstev.

Sanační systémy obecně nabízejí rychlé a efektivní řešení problémů s vlhkostí. Komplexní systémové řešení lze navrhnout pro libovolný typ konstrukce, jako jsou například rodinné domy, ale také komerční objekty.

Kolik stojí sanace zdiva

Opět je nutné kalkulovat cenu individuálně. Částka se odvíjí nejen od zvolené kombinace veškerých postupů, ale také závisí na tom, jaká je celková plocha, která vyžaduje tento zásah.

Obecně se v cenících jednotlivých firem kalkuluje nejen plocha v metrech čtverečních, ale také celková délka zdiva a jeho tloušťka. Pro ilustraci tak můžeme například uvést, že cena krémové injektáže se pohybuje kolem 2 000 až 4 000 Kč za m2.

Prioritou by však pro klienta neměla být pouze cena, ale především kvalitně odvedená práce. Dobře provedená sanace vlhkého zdiva jednoznačně vyžaduje dostatek praktických i teoretických zkušeností.

Firma František Hróz nabízí optimální sanační zásah pro různé typy objektů, jako jsou administrativní budovy, školy a další se zárukou vysoké kvality a účinnosti i dlouhodobými zárukami při dodržení zajímavých cenových relací nezatížených vysokými režijními náklady.

Rate this post

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*