Pěkné-Bydlení.cz

Internetový magazín o bydlení plný inspirace

Péče o veřejný prostor je vizitkou každého z nás. Kvalitní městský mobiliář je nutností

destke-hriste-mobiliar

Městský mobiliář a dětská hřiště představují součást veřejného prostoru, jež se v moderních městech stává nezbytností.

Jak se utváří veřejný prostor

Ačkoli je veřejný prostor obvykle též ve veřejném majetku, tento status není pro jeho definování zcela určující. Veřejný prostor je primárně místem, kde se odehrává společenský život, důležité dění i vzájemná komunikace. Velmi podstatná je proto snaha o jeho kultivaci.

Veřejný prostor se je proto často v centru pozornosti laické i odborné veřejnosti. Pakliže je do něj zasaženo necitlivě, z obou stran to může vyvolávat silně negativní reakce. Jednotlivé obce tak stále častěji chápou veřejná prostranství jako svou vlastní vizitku.

Osazují je proto městským mobiliářem, tedy lavičkami, stoly a dalšími součástmi, které utvářejí zázemí pro kulturní i společenský život a napomáhají v prostoru zvyšovat jeho celkovou úroveň, a tím jsou prospěšné pro kvalitu života.

Zároveň je nutné, aby městský mobiliář svým pojetím respektoval přirozené podmínky prostředí a adekvátně do něj s citem zapadal. Mobiliář nesmí svým vyzněním celkový prostor narušovat.

Úloha dětského hřiště ve veřejném prostoru

V dnešní době je navíc nutné pamatovat na to, že důležitou součástí společenského dění jsou také rodiny s dětmi.

Právě na děti je tak na místě brát zřetel a připravit prostor tak, aby byl přístupný a atraktivní také pro ně. Ostatně na utváření celkové tváře veřejného prostoru se podílejí přímo jeho obyvatelé, což platí bez ohledu na jejich věk.

Skluzavky, houpačky a další atrakce na dětském hřišti, jako je například dětské hřiště Berliner Seilfabrik tak lze chápat mnohem šířeji než jen jako prostor pro trávení volného času nejmenších dětí a jejich rodičů.

Zároveň lze investici do dětských hřišť a dalších prvků lze považovat i za určitý vklad do budoucna. Pakliže bude mladší generace od raného věku vedena k péči o veřejný prostor, existuje výrazná šance, že v pozdějších letech bude tuto činnost chápat jako zcela samozřejmou.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*