Pěkné-Bydlení.cz

Internetový magazín o bydlení plný inspirace

Kompost: zakládání a ošetřování

kompost a komposter

Dobrý kompost je pro zahrádku jako zásobárna života. Zlepšuje úrodnost půdy, protože jí dodává humus, snadno přijatelné živiny a užitečné půdní mikroorganismy. Dát do něj můžete téměř všechny rostlinné zbytky ze zahrady i z kuchyně.

Co do kompostu patří a nepatří

Kompost vás může doslova zbavit všech rostlinných odpadů ze zahrady, ale také podstatné části odpadních surovin z kuchyně. Můžete do něj dát posečenou trávu, zbytky sklizené zeleniny, zbytky květin, listí, mladé jednoleté plevele, slabší větvičky, odpad ze stříhání živých plotů i odpad ze stříhání keřů a stromů. Z domácnosti do kompostu nejčastěji putují slupky od brambor, odpad vznikající při čištění zeleniny, zbytky hub, vaječné skořápky, skořápky ořechů, okvetlé květiny i listy rostlin.

Tip: Výbornou složkou kompostu je také hnůj drobných hospodářských zvířat.

Do kompostu nikdy nedávejte:

  • nemocné a napadené rostliny,
  • vytrvalý plevel,
  • rostliny odumřelé po použití herbicidů,
  • silné větve,
  • zbytky masa a vařených pokrmů.

Samozřejmostí je, že udržujete jeho rostlinný charakter a neházíte do něj plechovky, plasty, střepy, papíry nebo jiný nerozložitelný odpad.

kompost a ziviny

popisek: Kompost dodává půdě živiny a zvyšuje její úrodnost.

Kam umístit kompost

Na kompost není zrovna hezké podívání, proto se mu většina zahradníků snaží vymyslet místo, na které není vidět z domu, venkovních posezení ani odpočinkových ploch v zahradě. Často bývá schován v nejzazším koutě zahrady, kam není vidět. Kompost by měl být chráněn před prudkým sluncem a studeným větrem. Ideálně by se neměl opírat o zeď nebo o plot. Nejvhodnější místo pro něj je pod košatým stromem, ovšem tam se perfektně hodí i deka určená k odpočinku pod korunou stromu. Řada zahrádkářů proto volí jednoduchý trik a zakryje kompost do volné výsadby keřů. Kompost je dostatečně chráněn, ale neruší celkový estetický dojem ze zahrady.

Jak velký bude kompost

„Velikost kompostu se dá odvodit od samotné velikosti zahrady a intenzity jejího obdělávání. Pokud máte velkou zahradu a trávíte na užitkových záhonech každé volné odpoledne, určitě je pro vás vhodnější větší kompostér či kompostovací plocha,“ uvádí Václav Mařík ml., zahradník ze Zahradnictví Flos Praha. Obvykle by však kompost neměl přesáhnout šířku 2 metrů a výšku 1,5 metru. Pokud se rozhodnete pro vlastnoručně vybudovaný kompost, můžete ho částečně zapustit do země. Ovšem ne níže než 30 centimetrů.

kompost a komposter

popisek: Do kompostéru můžete dávat prakticky všechny rostlinné zbytky z kuchyně.

Jak založit kompost

Po celé ploše budoucího kompostu vytvořte organickou vrstvu o šířce přibližně 15 centimetrů. Na ni navrstvěte přibližně 3 centimetry zeminy. Tímto způsobem pokračujte ve vrstvení, dokud nedosáhnete potřebné výšky nebo nezpracujete všechny momentální odpady ze zahrady. Každou vrstvu můžete jemně udusat. Hotovou zeminu urovnejte a přikryjte ji nahoře i po stranách.

Důležité: Podobným způsobem můžete postupovat i při kompostování v plastovém kompostéru. Je potřeba pamatovat na základní pravidlo kompostování, které říká, že na jeden díl zeleného odpadu připadají dva až tři díly odpadu hnědého. Prokládejte tedy vrstvy posekané trávy pilinami, dřevem, slámou nebo kůrou.

Jak ošetřovat kompost

Kompost by měl být stabilně vlhký, proto se čas od času přesvědčte o tom, zda příliš mnoho nevyschl. Pokud ano, pomoc je velmi snadná – stačí ho prolít vodou. Za čas se pak kompostovaná zemina sesedne, protože se začne pomocí bakterií a dalších mikroorganismů rozkládat. Tento proces je možné urychlit každoročním přeházením kompostu. Proto si zkušení zahrádkáři vyhrazují na kompostování dvě místa, popř. pořizují dva kompostéry.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*