Pěkné-Bydlení.cz

Internetový magazín o bydlení plný inspirace

Jak vybrat oběhové čerpadlo

obehove cerpadlo

Oběhové čerpadlo může být významným pomocníkem pro domácnost, který dokáže ušetřit nemalý podíl nákladů. Komu se skutečně vyplatí?

Proč se oběhové čerpadlo vyplatí?

Oběhová čerpadla mají opodstatnění především z hlediska úspory nákladů. Ta může dosáhnout až 10 % v rámci celkového ročního vyúčtování za elektřinu.

Zároveň přispívá oběhové čerpadlo zhruba o stejnou hodnotu zmírnit celkový dopad na životní prostředí v podobě globálního oteplování. Oběhová čerpadla snižují emise CO2.

Své využití najdou nejen v rodinných domech, ale také v kancelářích. Při správné kombinaci systému rozvodu tepelného média a samotného oběhového čerpadla lze dosáhnout vysoké účinnosti a zároveň i funkčnosti celého systému.

Jaké jsou hlavní parametry oběhových čerpadel?

Jak vybrat oběhové čerpadlo? Nejdůležitějšími parametry, které bychom měli u oběhového čerpadla řešit, jsou jednak maximální výtlačná výška čerpadla neboli hydraulický výkon čerpadla.

Zjednodušeně řečeno se jedná o hodnotu, která udává, do jaké výšky je čerpadlo vodu schopno čerpat neboli vytlačit. Velmi jednoduše lze tvrdit, že potřebná výtlačná výška se u běžného rodinného domu odvíjí od počtu radiátorů.

Dále je nutné dbát na konstrukční alias vestavnou délku čerpadla. Pod tímto parametrem si lze představit velikost čerpadla neboli rozteč mezi jednotlivými závity. Nejčastěji to bývá rozměr 180 mm, tento rozměr však může být i menší, a to pouze 130 mm. Často se podobné řešení uplatňuje z prostorových důvodů.

Při výběru oběhového čerpadla bychom také měli dbát na průměr připojovacího závitu. Většinou to bývá průměru 6/4″ neboli DN 25. Méně často se také objevují závity 1″ (DN 15), případně 2″ (DN 30).

Klíčové parametry lze také vyčíst z názvu čerpadla. Konkrétně například čerpadlo ALPHA 1L 25-40 180 tak říká, že 25 znamená světlost neboli dimenzi připojovacího závitu. Číslo 40 značí výtlačnou výšku. A v závěru hodnota 180 značí stavební délku čerpadla v mm.

Spotřeba energie elektronických oběhových čerpadel

Spotřeba energie se u oběhových čerpadel stanovuje na základě energetické třídy. Nejvyšší energetická třída jsou čerpadla označená jako A, naopak nejméně úsporná jsou čerpadla ve třídě značené G. Výrobci jsou povinni analogicky shodné označení u čerpadel podobně jako u jiných spotřebičů vyznačit už od roku 2005.

Dbát na toto značení se rozhodně vyplatí. V porovnání s energetickou třídou D vám nejvyšší třída přitom dokáže ušetřit až 50 % spotřebované energie.

V konkrétních číslech lze pro názornost uvést následující hodnoty: Průměrná spotřeba se pohybuje v rozmezí 35 až 90 W. Úsporné alternativy přitom začínají v závislosti na konkrétním modelu už na hodnotě spotřeby méně než 4 W.

Jak vybrat vhodnou náhradu za staré oběhové čerpadlo?

Současná čerpadla jsou již energeticky úsporná. Ta umí reagovat na topnou soustavu a nevytvářejí tedy ve srovnání se starými zařízeními tlak neustále.

Zkontrolovat je nutné, zda souhlasí dopravní výška, dále také průměr potrubí a použitý závit, výtlak a způsob regulace výkonu. Informace u konkrétního čerpadla lze vyčíst jednak z jeho názvu, případně také z typového štítku.

Která konkrétní čerpadla si zvolit?

Při výběru čerpadla především záleží na tom, zda preferujeme zařízení určené pro oběh vody nebo pouze pro vytápění. Pro otopné systémy se v praxi nejčastěji využívají čerpadla odstředivá. Ta se dělí na dva základní typy, a to oběhová čerpadla mokroběžná a suchoběžná.

Současná čerpadla navíc splňují vysoké provozní nároky a jsou výrazně ekologičtější než jejich předchůdci. Od roku 2013 musejí zařízení dodávaná na trh odpovídat předpisům EU. K dnes dodávaným modelům tak patří například verze ALPHA 1L, případně alternativa s autoadaptem ALPHA 2. Původní řadu Wilo STAR-RS od značky Wilo také nahradily výrobky Yonos PICO nebo Stratos PICO.

Jak odvzdušnit oběhové čerpadlo?

Bez odvzdušnění oběhového čerpadla nemůžeme očekávat jeho správnou funkci, případně dojde v krajním případě až k poškození zařízení. Čerpadlo navíc je i hlučné, pakliže je zavzdušněné. Správnou údržbou podobným problémům předejdeme.

K tomuto účelu slouží odvzdušňovací ventil. Ventil může být automatický, případně je nutné použít speciální klíč. Moderní čerpadla již většinou disponují funkcí automatického odvzdušnění, což celý proces významně zjednodušuje. Odvzdušnění bychom měli provádět před zahájením topné sezóny, případně záhy po jejím začátku.

Jaké jsou nejčastější závady oběhových čerpadel?

Kromě již zmiňovaného zavzdušnění hrozí u oběhových čerpadel i některé další potíže, na které by měli být jejich majitelé předem připraveni.

Problém může vygenerovat například znečištěný filtr. To se projeví tak, že se voda neohřívá tak, jak by měla. Další problém často tkví v zablokovaném čerpadle, případně je problémem rez. Pro vyřešení problému se můžete pokusit odšroubovat zadní zátku rotoru hřídele čerpadla a s osičkou rotoru pootočit pomocí šroubováku.

Pokud zaznamenáme kolísavý průtok vody, příčinu problému je nutné hledat v poklesu kapacity kondenzátoru zdroje. Závada se řeší výměnou kondenzátorů.

Pokud zaznamenáte hluk v potrubí, zvažte kontrolu jednak zavzdušnění, ale také to může indikovat příliš vysoký nastavený průtok. Řešením tak je snížení průtoku. Je-li hlučné samotné čerpadlo, může to kromě zavzdušnění značit taktéž příliš nízký tlak sání. Pak je opět nutné jej zvýšit.

Pakliže si se závadou neporadíte svépomocí, vždy se v případě problémů obraťte na nejbližší servisní středisko.

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*