Pěkné-Bydlení.cz

Internetový magazín o bydlení plný inspirace

Geodetické práce, nedílná součást při stavbě domu

geodeticke prace

Než jste se pustili do realizace vašeho snového bydlení, neměli jste nejspíš ani tušení, co všechno budete muset absolvovat v souvislosti s nalezením vhodného pozemku a následnou stavbou domu. Ulehčete si trochu a přenechte starosti jiným.

Jak souvisí geodezie s vaším domem?

Geodézie jako taková je vědní obor, který mimo jiné zkoumá tvar a rozměr části zemského povrchu. Pokud jste se rozhodli pro stavbu rodinného domu, bez geodeta se jednoduše neobejdete. Váš domek totiž bude stát na určitém, ohraničeném území, pozemku. Geodetické práce obsahují zaměření pozemku, vytváření mapových podkladů, provádění vytyčovacích prací a další činnosti.

Než začnete se stavbou

Zaměření pozemku je jednou z prvních věcí, které se realizace stavby domu týkají. Potřebujete totiž přesný projekt obsahující polohopisné a výškopisné zaměření včetně uvedení hranic pozemku. Geodet – projektant pracuje s informacemi z katastru nemovitostí, se zákresy inženýrských sítí a také se zaměřením stávajícího pozemku. Pak je schopen zhotovit podrobné zpracování návrhu. V GEO-5 dodávají mapové podklady v digitální podobě, a dokonce i v prostorovém 3D modelu.

Geometrický plán pro katastrální úřad

Geometrický plán budete potřebovat v případě rozdělení pozemku či změny jeho hranic, ale i pro vyznačení budovy nebo třeba v případě vyznačení práva stavby. Zkrátka vždy když má dojít ke změně v evidenci katastru nemovitostí. Součástí geodetických prací je vytvoření geometrického plánu.

Co je inženýring?

Zjednodušeně řečeno jde o vaši záchranu. Inženýring v sobě totiž zahrnuje veškerou inženýrskou činnost ve stavebnictví. V GEO-5 vám pomohou najít vhodný pozemek, který sami podrobí auditu. Zajistí geodetické práce. Budou za vás jednat se správci inženýrských sítí i úřady státní správy. Provedou geologický průzkum a měření radonu z důvodu přípravy detailního projektového plánu.

Jak se vám líbil tento článek ?

Vaše komentáře:

Přidejte komentář


*